Kolejny krok w kierunku NewConnect

W dniu 15.01.2021 r. złożyliśmy Dokument Informacyjny na GPW, co przybliża nas do upublicznienia spółki Image Power S.A. na NewConnect. We wniosku ubiegamy się o notowanie wszystkich akcji.

W listopadzie zeszłego roku wydaliśmy naszą pierwszą grę, ciepło przyjęty symulator konstrukcji maszyn wojennych – Dieselpunk Wars. Już teraz szykujemy się do kolejnej premiery, tym razem na komputery osobiste trafi gra Yacht Mechanic Simulator 2021. Poza tym ostatnim tytułem w aktywnej produkcji znajdują się jeszcze Archer: The Witch’s Wrath, Offroad Mechanic Simulator, Ambulance Simulator oraz Gaming Constructor Simulator.

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie (02-473) pod adresem ul. Popularna 14 /3, NIP: 5272778779, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634990 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 150000,00 zł, kapitał wpłacony: 150000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.

Paweł Graniak dla Rzeczpospolity

Czy i w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób produkcji gier? Czy w Image Power, zmieniło się coś w związku z tym? Na te i kilka innych pytań odpowiedział Paweł Graniak, prezes zarządu Image Power, w wywiadzie udzielonym portalowi Rzeczpospolity.

Zapraszamy do lektury TUTAJ!

PlayWay Day – nasza prezentacja

W dniu wczorajszym, tj. 10.12, odbył się PlayWay Day. Unikalna konferencja on-line dla inwestorów organizowana wspólnie z serwisem Strefa Inwestorów. W jej trakcie 20 spółek z Grupy PlayWay S.A. przedstawiły swoje profile, aktualne projekty i plany rozwoju.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszej spółki!

Piotr Figarski w zarządzie Image Power

Do zarządu spółki dołączył Piotr Figarski, który związany jest z firmą od samego jej początku.

Zaczynał jako level designer i do dzisiaj wykonuje związane z tym obowiązki. Dodatkowo ma doświadczenie, jako quest designer i game designer.

Obecnie, między innymi, prowadzi zespoły Image Power i nasze nowe projekty, jak Ambulance Simulator, a także nadzoruje preprodukcje oraz reprezentuje studio w trakcje firmowych livestreamów, np. z okazji Steam Game Festival.

Jest licencjatem orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: koreanistyka) oraz posiada certyfikat z angielskiego na poziome C2. Przez kilka lat pracował jako wolontariusz na stronie gamereplays.org, a na przełomie 2009/2010 roku został jej administratorem. Nieodpłatnie asystował także w tworzeniu gier Amplitude Studios, za co wyróżniono go wzmianką w napisach końcowych w grach Endless Legend i Endless Space 2.

Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Image Power z dnia 6 października 2020 r.

W dniu 6 października 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Januszko przy ul. Hożej 50 lok. 30 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Image Power.

Zgromadzenie podjęło szereg uchwał kluczowych dla funkcjonowania spółki oraz wpływających na jej dalsze plany i rozwój, w tym:

  • uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  • uchwałę o zmianie Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
  • uchwałę w sprawie zmianu Statutu Spółki.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie (02-473) pod adresem ul. Popularna 14 /3, NIP: 5272778779, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634990 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 150000,00 zł, kapitał wpłacony: 150000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.