Aktualności

Niedojście do skutku emisji akcji serii F

Zarząd Image Power informuje, że w dniu 22 grudnia podjął uchwałę o podjął uchwałę w sprawie zakończenia oferty akcji serii F stwierdzającą, ze oferta ta nie doszła do skutku. Tym samym, nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego na drodze emisji akcji serii F będących przedmiotem oferty.

Zarząd poinformował też, że środki ze sprzedaży gier oraz pochodzące z pożyczek są wystarczające, by kontynuować działalność operacyjną Spółki – jako że finansowanie kapitałowe było planowane jako metoda pozyskania dodatkowych środków na dynamizację rozwoju Spółki. Spółka nie wyklucza sięgnięcia w przyszłości do finansowania kapitałowego lub dłużnego w przypadku zaistnienia pozytywnych uwarunkowań rynkowych.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zamknęliśmy także podstronę Emisji, zawierającą system zapisów.