Aktualności

Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Image Power z dnia 9 marca 2021 r.

W dniu 9 marca 2021 r., w siedzibie spółki Image Power S.A. przy ul. Popularna 14 lok. 3 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Image Power.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie wyboru audytora,
  • uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.