Aktualności

UKAZAŁ SIĘ RAPORT ROCZNY IMAGE POWER S.A. ZA ROK 2022

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z raportem rocznym, sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu za zeszły rok. Poniżej znajdą Państwo linki do tych dwóch dokumentów, a w zakładce Relacje Inwestorskie dodatkowo dwa pozostałe załączniki.

IPW Sprawozdanie zarządu 2021

IPW Sprawozdanie finansowe 2022

IPW Raport Roczny 2022

W roku 2022 udało się nam, między innymi dzięki stabilnej sprzedaży Dieselpunk Wars na PC i konsolach, wypracować 2,2 mln zł przychów netto ze sprzedaży, co dało 82 proc. wzrost wyniku rr. Jednocześnie udało nam się znacząco zmniejszyć stratę ze sprzedaży produktów, która uplasowała się na poziomie 13 tys. zł, w porównaniu do ponad 490 tys. zł w 2021 rok. Kapitał własny na koniec grudnia 2022 liczył prawie 1,8 mln zł.