Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power

W dniu 17 lutego 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Popularnej 14 lok. 3 w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Image Power.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.imsig.pl/pozycja/2020/11/2427,IMAGE_POWER_SP%D3%141KA_AKCYJNA?fbclid=IwAR3HNVsYtPZXWeVGjo26nFSoFEPUGQ22-dHcSLDp4JHeog5vMXWwEvvfNyU