Aktualności

Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki Image Power S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło szereg uchwał mających na celu zmianę składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.

Powołano nowych członków Rady Nadzorczej spółki w osobach:

  • Jakuba Trzebińskiego
  • Rafała Janika
  • Marcina Zaleńskiego, który jednocześnie objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Natomiast Jarosław Chałas objął funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie z Rady Nadzorczej odwołano Roberta Żołędziewskiego.

Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.