Aktualności

Podsumowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Image Power z dnia 10 czerwca 2020 r.

W dniu 10 czerwca 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Januszko przy ul. Hożej 50 lok. 30 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Image Power.

Zgromadzenie podjęło szereg uchwał kluczowych dla funkcjonowania spółki oraz wpływających na jej dalsze plany i rozwój, w tym:

  • uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  • uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  • uchwały o zmianie składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez odwołanie dotychczasowego członka – Roberta Żołędziewskiego i powołaniu nowych członków – Jakuba Trzebińskiego, Rafała Janika oraz Marcina Zaleńskiego,
  • uchwałę uprawniającą Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect),
  • uchwałę o wyborze Trigon Dom Maklerski na podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki.