Aktualności

Rejestracja wszystkich akcji w KDPW

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 16 lutego 2021 roku, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawarł ze spółką Image Power S.A. umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych.

Rejestracja akcji każdej z serii nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu akcji danej serii do alternatywnego systemu obrotu.